Projekční činnost naší firmy postihuje především oblast projektování v oboru elektro-slaboproud.

 • Telefonní sítě vnitřní i venkovní

 • Domácí telefony a videotelefony

 • Rozhlas

 • Společné televizní a satelitní antény

 • Televizní kabelové rozvody

 • Jednotný čas

 • Kamerové systémy

 • Strukturované kabeláže

 • Počítačové sítě

 • Elektrická zabezpečovací signalizace

 • Elektrická požární signalizace

V rámci projekčních prací zabezpečujeme všechny projektové stupně v rozsahu: poradenskou činnost zaměřenou na optimalizaci Vašich potřeb
předprojektovou a projektovou přípravu

 • Vypracování dokumentace k územnímu řízení

 • Vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)

 • Vypracování dokumentace pro provedení stavby (prováděcí projekt)

 • Vypracování cenové kalkulace (návrh rozpočtu)

 • Vyřízení výkopových povolení, územního řízení

 • Projednání s organizacemi a vlastníky pozemků dotčených výstavbou

Projekční práce provádíme v rámci realizace vlastních zakázek, nebo formou projektování na zakázku pro externího zákazníka. Pro externí zákazníky jsme schopni poskytnout technickou pomoc při realizaci projektu formou autorského dohledu, dodávku jednotlivých komponentů, případně zajistit uvedení do provozu.